Współfinansowanie

Żłobek i Klub Dziecięcy w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim powstał w ramach projektu „Aktywne mamy w Sępólnie Kajeńskim”, przy wsparciu:

- funduszy Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do 3 lat „MALUCH”,

- z środków własnych gminy Sępólno Krajeńskie,

- funduszy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskimwspolfinansowanie


logo