Aktualności

20.03.2015

Żłobek i Klub Dziecięcy w Sępólnie Kraj. Nabór wrzesień 2015

Informujemy, iż formularze zgłoszeniowe na bieżący nabór wrześniowy przyjmowane są do dnia 31 marca 2015 roku.

W terminie do 20 maja każdego roku Dyrektor Żłobka / Kierownik Klubu Dziecięcego podaje do wiadomości listę dzieci przyjętych do Żłobka/Klubu Dziecięcego od 1 września danego roku.