Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Żłobka i Klubu Dziecięcego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim

Celem Żłobka i Klubu Dziecięcego działającego w Centrum Małego Dziecka i Rodziny jest budowanie optymalnych i zrównoważonych warunków do rozwoju dziecka w wieku od 20 tygodnia do 3 lat (a w szczególnych przypadkach do ukończenia 4 roku życia). W naszej koncepcji zakładamy, że nasza działalność przyniesie korzyści zarówno dzieciom, rodzicom jak również całej społeczności lokalnej.
Głównym zadaniem naszej placówki jest zaspokojenie potrzeb: opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych oraz wsparcie rodziców małych dzieci w łączeniu życia rodzinnego i zawodowego.
Zakładamy, że wysokiej jakości bezpieczne i inspirujące środowisko rozwojowe w naszej placówce stwarza wszystkim dzieciom odpowiednie warunki do rozwoju ich potencjału życiowego i edukacyjnego.
Stworzyliśmy miejsce przyjazne dzieciom, w którym mogą się one swobodnie rozwijać, zdobywać nowe umiejętności oraz doświadczać relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi. W opiece nad dziećmi kierujemy się indywidualnym podejściem. Koncentrujemy się na nawiązywaniu bliskiej relacji z dzieckiem i adekwatnym jego wsparciu, co ma fundamentalne znaczenie dla jego całościowego rozwoju (fizycznego, emocjonalnego, społecznego, intelektualnego).
Przykładamy szczególną uwagę do stopniowej i indywidualnej adaptacji dzieci w placówce, w towarzystwie rodziców, organizacji sytuacji codziennych (powitanie, pożegnanie, odpoczynek, posiłek, czynności opiekuńczo-higieniczne) oraz wsparciu samodzielności dzieci – zarówno w obszarze samoobsługi, jak i samodzielnym dokonywaniu wyborów i podejmowaniu decyzji.
Uznajemy, że rodzina to pierwsze i najważniejsze środowisko rozwojowe dziecka, dlatego w naszej pracy staramy się tworzyć warunki do dobrej, partnerskiej współpracy z rodzicami.Priorytetem naszych działań jest dbanie o zdrowie dzieci. Pomieszczenia są codziennie dezynfekowane przy użyciu nowoczesnych, bezpiecznych przepływowych lamp bakteriobójczych. Zapewniamy również zdrowe, kolorowe, smaczne i zróżnicowanie posiłki dla dzieci, przygotowane przy użyciu pieca konwekcyjno-parowego na podstawie ustalonych diet i zaleceń specjalistów. Dzieci codziennie przebywają na tarasach korzystają ze świeżego powietrza.
Ważną rolę w codziennym programie pracy w naszej placówce odgrywa zabawa ponieważ uważamy, że dzieci w tym wieku w naturalny sposób uczą się wielu rzeczy poprzez zabawę. Zabawa daje im okazję do konkretnych, bezpośrednich działań na przedmiotach, a w późniejszym czasie do wykorzystania i rozwijania wyobraźni. W zabawie dzieci odgrywają codzienne przeżycia oraz odzwierciedlają i porządkują zdobytą wiedzę i doświadczenia, rozwijają umiejętność rozumienia siebie i otoczenia. Prowadzimy zabawy wielozmysłowe stymulujące układ nerwowy, rozwijające wyobraźnię plastyczną oraz małą motorykę. Poprzez zabawy przy muzyce i tańcu wspieramy rozwój ruchowy. Dzieci mają również stały dostęp do książek, bajek, zabaw paluszkowych co pozwala im rozwijać kompetencje językowe i komunikacyjne. Codziennie dzieci mają okazję bawić sie indywidualnie, w parach, w małych grupkach oraz w całej grupie, wspieramy też integrację dzieci w całej placówce.
Dzięki temu dzieci w naszej placówce maja poczucie bezpieczeństwa, są ciekawe i gotowe do poznawania otoczenia, rozwijają umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, kształtują umiejętności radzenia sobie w nowych i zmieniających się warunkach, kształtują zachowania prozdrowotne oraz przygotowują się do przejścia do przedszkola.Aby utrzymać odpowiednią jakość pracy z dziećmi i rodzicami nasz zespół rozwija swoją wiedzę i umiejętności w czasie comiesięcznych konsultacji, warsztatów, korzystamy z doświadczeń specjalistów z Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren.