Dofinansowania


znaki_stronaPlacówka Żłobek, Klub Dziecięcy i Dzienni Opiekunowie uzyskali dofinansowanie na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+2021.

Wojewoda przekazał Gminie Sępólno Krajeńskie środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości ogółem 129.600,00zł. z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem edycji 2020r lub wcześniejszych Programu Maluch, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Kwoty dofinansowania:

Żłobek – 83.160,00 zł
Klub Dziecięcy – 21.600,00 zł
Dzienni Opiekunowie – 24.840,00 zł

znaki_strona

Placówka Żłobek, Klub Dziecięcy i Dzienni Opiekunowie uzyskali dofinansowanie na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+2021.

Wojewoda przekazał Gminie Sępólno Krajeńskie środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości ogółem 115.200,00 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem edycji 2020r lub wcześniejszych Programu Maluch, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Kwoty dofinansowania:

Żłobek – 73.920,00 zł
Klub Dziecięcy – 19.200,00 zł
Dzienni Opiekunowie – 22.080,00 zł