Dofinansowania

loga
Gmina Sępólno Krajeńskie w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS: Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji A4.2.1 pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ / z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach  priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

 

uzyskała dofinansowanie:

 

- ze środków FERS w kwocie 235 790,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Adaptacja pomieszczenia magazynowego na salę opiekuńczą wraz z łazienkami w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH+ 2022-2029 „ tworząc 19 nowych miejsc oraz  kwotę 571 824,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania

pn.: Funkcjonowanie Żłobka w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim.

 

- ze środków KPO w kwocie 976 812,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Rozbudowa żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat  „MALUCH+ 2022-2029 „ tworząc 24 nowych miejsc oraz  kwotę 722 304,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania utworzonych miejsc.


znaki_stronaPlacówka Żłobek, Klub Dziecięcy i Dzienni Opiekunowie uzyskali dofinansowanie na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+2021.

Wojewoda przekazał Gminie Sępólno Krajeńskie środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości ogółem 129.600,00zł. z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem edycji 2020r lub wcześniejszych Programu Maluch, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Kwoty dofinansowania:

Żłobek – 83.160,00 zł
Klub Dziecięcy – 21.600,00 zł
Dzienni Opiekunowie – 24.840,00 zł

znaki_strona

Placówka Żłobek, Klub Dziecięcy i Dzienni Opiekunowie uzyskali dofinansowanie na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+2021.

Wojewoda przekazał Gminie Sępólno Krajeńskie środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości ogółem 115.200,00 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem edycji 2020r lub wcześniejszych Programu Maluch, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Kwoty dofinansowania:

Żłobek – 73.920,00 zł
Klub Dziecięcy – 19.200,00 zł
Dzienni Opiekunowie – 22.080,00 zł