Projekt Za życiem

Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mają na celu stymulowanie i wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci. Cykl zajęć programu „Za życiem ” obejmują różnorodne działania z udziałem specjalistów z zakresu: logopedii, fizjoterapii oraz wczesnego wspomagania. Kompleksowe wsparcie jakie uzyskują dzieci w trakcie tych zajęć pomaga w poprawie m.in. funkcji poznawczych, motorycznych czy społecznych dziecka. Dzięki temu dzieci mają większe szanse na harmonijny rozwój oraz podniesienie standardu ich codziennego funkcjonowania. Długofalowym rezultatem jest poprawa jakości życia i większa samodzielność dziecka w przyszłości.

Zadanie realizowane w porozumieniu ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Sępólnie Krajeńskim, w ramach realizacji programu „Za życiem” w obszarze Priorytetu II „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny”. Zadanie 2.4. „Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych               ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością”.