08.03.2023

Żłobek w Sępólnie Kraj.: Rozwój

Rozwój emocjonalno -społeczny dziecka jest najważniejszym czynnikiem, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie oraz rozwój osobowości. Dzięki kontaktom z innymi nawiązują różne interakcje, mogą przyswajać sobie elementy ról społecznych.
Grupa rówieśnicza ma bardzo duże znaczenie, jest źródłem informacji, zaspokaja potrzeby, tworzy okazje do podejmowania decyzji oraz pomaga w realizacji zamierzonych działań. W procesie wspomagania dzieci w rozwoju kompetencji społecznych, ważne jest organizowanie odpowiednich zabaw tematycznych. Zabawy społeczne integrują dzieci wokół wspólnego celu, uczą współdziałania w zespole, rozwijają empatię, pomagają rozwiązywać konflikty.