19.07.2021

Żłobek w Sępólnie Kraj.: Rozwój społeczny

Rozwój społeczny człowieka zaczyna się już od pierwszych dni jego życia. Początkowo dzieci nawiązują nieliczne relacje z najbliższymi opiekunami. Następnie poszerzają się one o kolejne osoby, które angażują się w jego życie. Dla rozwoju kompetencji społecznych bardzo ważny jest kontakt z innymi dziećmi. To właśnie podczas kontaktów rówieśniczych dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne, takie jak: współpraca, odgrywanie ról, czekanie na swoją kolej.