Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim

logo nie usuwać


Projekt „Aktywni rodzice w Sępólnie Krajeńskim” ma ułatwić osobom z gminy Sępólno Kraj. powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka. W szczególności wzmacniany jest powrót rodziców na rynek pracy poprzez stworzenie nowych 45 (22 żłobek i 23 dzienni opiekunowie) miejsc w placówce zajmującej się opieką nad dzieckiem do lat 3 – w żłobku oraz poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w formie instytucji dziennego opiekuna.

Plakat A3 27.06