11.01.2023

Żłobek w Sępólnie Kraj.: Zabawa.

Zabawa jest podstawową, naturalną aktywnością małych dzieci. Podczas zabawy dziecko poznaje świat; bada go, odkrywa i zaczyna rozumieć.
Zabawa mobilizuje całą osobę dziecka, jego energię fizyczną i umysłową, możliwości ruchowe, wyobraźnię, uwagę i emocje. W czasie zabawy dzieci uczą się na zasadzie prób i błędów, bez obaw że poniosą porażkę. Ciocie przygotowały dla nas aktywności, które doskonalą naszą motorykę małą i spostrzegawczość. Zbudowaliśmy duży tor, po którym jeździły pociągi z wagonami, układaliśmy puzzle, nawlekaliśmy duże guziki na sznurek oraz dopasowywaliśmy cylindry Montessori. W trakcie wykształcania motoryki małej rozwijają się podstawowe umiejętności, wśród których wymienia się kontrolowane ruchy rąk i palców, chwytanie przedmiotów tylko jedną ręką, poruszanie danym przedmiotem w celu wykonania określonego zadania, a także skoordynowanie uhu i pracy obu rąk jednocześnie.