13.09.2022

Klub Dziecięcy w Sępólnie Kraj.: Budowanie więzi.

Dzieci budują swoją tożsamość i osobowość poprzez relacje z innymi – z dorosłymi i innymi dziećmi. Czas spędzony wśród koleżanek, kolegów oraz cioć pozwala nam bliżej poznać samego siebie.
Bardzo ważnym elementem wzrastającej autonomii są początki samoświadomości związane ze zdolnością do rozpoznawania siebie i odróżniania od innych osób. Świetną aktywnością w ubiegłym tygodniu było odszukiwanie siebie na dużym zdjęciu i dopasowanie do niego małego ze swoją podobizną oraz wskazywanie na zdjęciu koleżanki i kolegi oraz cioć. Dzięki przeprowadzonej aktywności okazało się, że potrafimy rozpoznać na fotografii siebie jak i innych kolegów oraz wszystkie ciocie.