20.05.2022

 18 maja w Centrum Małego Dziecka i Rodziny przeprowadzona została próbna ewakuacja. W akcji wzięły udział wszystkie grupy Żłobka  i Klubu Dziecięcego oraz wszyscy pracownicy. W sprawnym przeprowadzeniu ewakuacji pomogli nam funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim st. kapitan Robert Liss i aspirant Mirosław Tyda. Celem akcji było nabycie przez dzieci właściwych zachować sytuacji zagrożenia, wdrożenie ich w zasady bezpiecznej ewakuacji oraz ćwiczenie szybkiego, zorganizowanego opuszczenia budynku. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie i spokojnie z zachowaniem wszystkich procedur. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej obserwowali jak wszyscy uczestnicy ewakuacji na sygnał słowny opuszczają budynek  wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi w miejsce zbiórki. W kilka minut sale Żłobka, Klubu Dziecięcego, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze pozostały puste. Przed budynkiem czekał na dzieci pojazd strażacki Państwowej Straży Pożarnej, który wzbudził zachwyt i zainteresowanie wśród dzieci. W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki razem 97 osób. Tego typu ćwiczenia są bardzo potrzebne. Przygotowują do sytuacji, w których może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego opuszczenia miejsca zabawy i pracy.