29.09.2021

Żłobek w Sępólnie Kraj.: Poznajemy się.

Wrzesień jest czasem adaptacji i integracji w grupie. Przy pomocy zdjęć uczyliśmy się rozpoznawać siebie, kolegów i koleżanki oraz ciocie.
Spośród rozłożonych zdjęć na dywanie wybieraliśmy osoby, które były obecne. Zdjęcia i książeczki , w których widzimy siebie pomagają nam w nabieraniu gotowości emocjonalnej w nowym otoczeniu, jakim jest grupa w żłobku. Dzięki tym zabawom ciocie wspierają nas , pomagają nam zapoznać się z nowym otoczeniem oraz z kolegami i koleżankami. W ten sposób grupa integruje się.