29.01.2019

Opiekunowie Dzienni w Sępólnie: My

My, maluszki najpierw kształtujemy własne „ja”, następnie dostrzegamy otaczający Nas świat. Świat, w którym dzieci są takie same jak my, w którym panują normy i zasady, i przede wszystkim jest wiele miłości. W zwyczajnych sytuacjach codziennych, zauważamy jak świetnie czujemy się we wspólnych zabawach, jak potrafimy czekać na swoją kolej, iść w parach, rozdawać sztućce i odkładać naczynia na wózek. Tego typu aktywności są ważne dla Naszego rozwoju społeczno-emocjonalnego.